ASF-Situaţia fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II)

Având în vedere informaţiile vehiculate în spaţiul public privind situaţia
fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
doreşte să reafirme că Pilonul II de Pensii este unul solid, cu randamente pozitive, reflectate de altfel
şi de analiza evoluţiei pieţei pensiilor private la 30 iunie 2017 (publicată pe siteul ASF AICI).
De asemenea, ASF reiterează faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, Autoritatea nu are
competenţe pentru a iniţia modificări ale legislaţiei primare care guvernează funcţionarea pieţei
pensiilor private.
ASF urmăreşte cu foarte mare atenţie randamentele şi activele nete ale fondurilor de pensii
administrate privat şi dacă vor fi constatate disfuncţionalităţi sau derapaje ale sistemului va interveni
rapid pentru corectarea acestora.
ASF, în calitate de supraveghetor al pieţei financiare non-bancare, participă la întâlniri cu parteneri
instituţionali şi exprimă puncte de vedere privind evoluţia curentă a celor trei sectoare reglementate
(asigurări, piaţa de capital, pensii private), de câte ori este necesar.