În atenția domnului Chestor principal de poliţie BOGDAN DESPESCU – Inspectorul General al Poliţiei Române

Pentru că a avut curajul să vorbească cu presa și să arate neregulile din cadrul Poliției Lupeni,polițistul Iustinian Ivanciuc are de suferit și reclamă o execuție pusă la cale de superiorii săi.

Către

Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General al Poliției Române

În atenția domnului Chestor principal de poliţie BOGDAN DESPESCU – Inspectorul General al Poliţiei Române

igpr@politiaromana.ro

Subsemnatul Ivanciuc Iustinian, domiciliat în mun. Lupeni, str. Tineretului, nr. 4, bl. L3, ap. 6, jud. Hunedoara, CNP 1790730204092, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, în cadrul subunităţii Poliţia Municipiului Lupeni, la Biroul Ordine Publică – Compartimentul siguranță publică și patrulare, grad agent principal de poliție, membru al Corpului Național al Polițiștilor, posesor al permisului de acces seria XXVI nr. 540 cu autorizație HD IPJ/1188, număr de telefon 0774630449,

În termen și temei legal, pentru aflarea cu celeritate a adevărului, pentru transparență, justiție și pentru bunul mers al treburilor publice, vă înaintez și comunic DOVADA INCONTESTABILĂ care arată situația reală și starea de fapt din data de 06.05.2017 – sâmbătă, zi în care subsemnatul am fost planificat SINGUR ÎN SERVICIUL DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ ȘI PATRULARE LA SCHIMBUL 2, într-un mod ilegal, abuziv, premeditat și contrar tuturor normelor M.A.I. și a legislației în vigoare.  DOVADA INCONTESTABILĂ v-o comunic în atașament la prezenta în fotocopie ANEXA 1.

Am cunoștință despre faptul că, ulterior datei de 06.05.2017, de la IPJ Hunedoara s-a trimis la IGPR un raport împreună cu materialul de verificare cu privire la evenimentele din 06.05.2017. În acest prim material, s-au constatat abateri comise de către polițiștii Huluță Florin, Buhan Nicolae și subsemnatul.

Ulterior, tot IPJ Hunedoara a trimis un raport la IGPR care același număr de înregistrare cu primul sus-menționat, dar care are un conținut diferit, raport în care s-a reținut că doar Buhan Nicolae și subsemnatul au comis abateri referitoare la serviciul subsemnatului din data de 06.05.2017, iar Huluță Florin a fost, evident ,,scos din material și exonerat de orice abatere.

La o analiză atentă a unui anumit registru din Poliția Municipiului Lupeni, se observă că există zile în care echipele de investigare din subordinea comisarului șef de poliție Dumitru Liviu Gabriel se intersectează și se suprapun în verificări, în incinta Poliției Lupeni, pe registrul menționat, cu echipa ofițerilor trimiși de către domnul chestor principal de poliţie BOGDAN DESPESCU – Inspectorul General al Poliţiei Române (ofițeri în Direcția de Ordine Publică și Direcția Control Intern).

În acest context, vă solicit să-mi explicați în ce temei legal și cu ce scop este posibil ca o lucrare care are plan de verificare de la Inspectorul General al Poliţiei Române și pentru care sunt trimiși ofițeri din eșalonul Direcția de Ordine Publică și Direcția Control Intern să fie subminată și dinainte aranjată de către subordonații unui șef de inspectorat județean.   

Este imperativ în cauză, atât pentru aflarea adevărului cu celeritate și tragerea la răspundere a autorilor morali și reali ai infracțiunilor de fals și uz de fals, ai instigatorilor și complicilor, cât și pentru stabilirea cu exactitate a pericolului social și a contextului în care a fost posibilă comiterea celor două infracțiuni, să observați și să luați act de faptul că pentru împlinirea cele două infracțiuni a fost nevoie să coexiste, în cadrul ilicit, elementele constitutive ale infracțiunilor de neglijență în serviciu și abuz în serviciu.

Solicit în regim de urgență audierea doamnei Camelia Mariana Nagy care este directorul executiv al Poliției Locale din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni și a colegilor de la ordine publică de la Poliția Municipiului Lupeni care au executat atribuții polițienești planificați singuri în patrulă în perioada martie, aprilie, mai 2017.

Solicit ca toate faptele descrise în prezenta să fie cercetate în temeiul și prin prisma prevederilor Legii nr. 571 din 14.12.2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte instituţii care semnalează încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1214 din 17.12.2004.

Solicit tragerea la răspundere penală și trimiterea în judecată a numiților:

1.      Inspector principal de poliție Buhan Nicolae – împuternicit șef Birou Ordine Publică – Lupeni;

2.      Subcomisar de poliție Huluță Florin – împuternicit al adjunctului șefului Poliției Municipiului Lupeni;

3.      Comisar șef de poliție Dumitru Liviu Gabriel – șeful IPJHunedoara,

pentru infracțiunile de fals, uz de fals, abuz în serviciu și neglijență în serviciu, în complicitate.

Aspectele arătate – elementele constitutive al infracțiunilor – au efecte juridice deosebit de grave, periculoase pentru climatul din Poliția Mun. Lupeni și mai mult, se propagă în continuare într-un mod mârșav: Dumitru Liviu Gabriel – șeful IPJ Hunedoara, prin împuternicitul la comanda efectivă a Poliției Mun. Lupeni – subcomisarul de poliție Florin Huluță – mi-a limitat accesul la informații clasificate tocmai pentru că am reclamat aceste infracțiuni comise cu girul său de către Buhan Nicolae și Huluță Florin. Tot Dumitru Liviu Gabriel – șeful IPJ Hunedoara a declanșat împotriva mea trei cercetări prealabile, toți cei trei ofițeri desemnați să mă ancheteze fiind subordonații lui Dumitru Liviu Gabriel.

Totodată, în atașament la prezenta vă trimit, în fotocopie, și DOVADA INCONTESTABILĂ (ANEXA 2) că numitul comisarul șef de poliție Dumitru Liviu Gabriel – șeful Inspectoratului de Poliție dorește să îmi facă rău mie personal și să mă execute ca și polițist – ultrajul pe acte – și anume dispoziția nr. 614055 din 11.06.2017 a subcomisarului de poliție Huluță Florin.

Totodată solicit să fiu audiat referitor la prezenta, urmând să vă comunic lista cu agenții de siguranță care au executat, în repetate rânduri, schimbul I, II și III fiind singuri în executarea atribuțiunilor de serviciu.

 Cu deosebită considerațiune,

Agent principal de poliție

IVANCIUC IUSTINIAN