Daniel Ovidiu Pleșcan, condamnat pentru conducere fără permis

Tânărul  a fost condamnat de judecători pentru că a condus pe drumurile publice un autoturism deși avea acest drept suspendat. Pe lângă condamnare, Daniel Ovidiu Pleșcan va trebui să facă și muncă în folosul comunității. ”În baza art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul Pleşcan Ovidiu-Daniel,la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, prevăzută de art. 334 alin. (1) C. pen.. În baza art. 396 alin. 2 şi 10 C.proc.pen. condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. (2) C. pen.. În baza art. 38 alin. (1) Cod penal corob. cu art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele stabilite, urmând ca la pedeapsa cea mai grea, de 9 luni închisoare, să fie adăugat un spor de 50 de zile închisoare (reprezentând o treime din totalul celeilalte pedepse), pedeapsa rezultantă stabilită în prezenta cauză fiind de 10 luni și 20 de zile închisoare. În temeiul art. 91 C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante a închisorii în cuantum de 10 luni și 20 de zile pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei, termen de supraveghere stabilit conform art. 92 C.pen.. În temeiul art. 93 alin.(1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Hunedoara la date fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare cre depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) C.pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Hunedoara sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Petroșani, jud. Hunedoara sau în cadrul Primăriei Aninoasa, jud. Hunedoara, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În temeiul art. 404 alin. 2 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, sau săvârşeşte o nouă infracţiune. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, către stat, din care suma de 250 lei reprezintă cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală”, se arată în soluția Judecătoriei Petroșani. Pleșcan poate face apel la sentință și mai are o condamnare cu suspendare pentru proxenetism, însă nici aceasta nu este definitivă.